เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา  อย่างแรกคงต้องกล่าวถึงการเลี้ยงก่อนเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ทั้งในกรงที่อยู่บนพื้นดินหรือบนบ่อปลา
แต่การเลี้ยงบนพื้นดินจะต้องคอยเก็บมูลออกอยู่สม่ำเสมอๆ

เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา

เพื่อไม่ให้แอมโมเนียระคาย

เคืองก่อความรำคาญหรือความเครียดจนทำให้ไก่เจ็บป่วยล้มตายหรือแม้แต่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นบ้าน
เท่าที่ผู้เขียนทราบขี้ไก่ไข่ที่กวาดเก็บไม่ทำปุ๋ยก็เป็นอาหารปลา

เนื่องจากสัตว์ปีกมีระบบการย่อยที่สั้น
อาหารบางอย่างถึงแม้ย่อยไม่หมดก็จะถูกขับถ่ายออกมาแล้ว ประมาณว่ากินไปถ่ายไป
กินทั้งวันถ่ายทั้งวัน อีกทั้งมีนิสัยคุ้ยเขี่ยก่อนจิกกิน

ทำให้เศษอาหารตกหล่นด้านล่าง
ฉะนั้นขี้ไก่จึงไม่ใช่กากอาหารที่ย่อยเหลือเพียงอย่างเดียว
แต่อุดมไปด้วยเศษอาหารที่มีประโยชน์แฝงอยู่ในจำนวนไม่น้อย

นอกจากเป็นอาหารของปลาโดยตรงแล้ว
ขี้ไก่ยังเป็นอาหารสำหรับแพลงค์ตอนที่เป็นอาหารให้กับปลาทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปลาบางชนิดอย่างปลานิลกรองแพลงค์ตอนจากน้ำกินเป็นอาหารโดยตรง
อาจเหมารวมถึงไรน้ำอาหารปลาที่กินแพลงค์ตอนพืช(คลอเรลล่า)
และนอกจากนี้แพลงค์ตอนพืชยังช่วยกำจัดแก๊สพิษอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์(แก๊สไข่เน่า)

แอมโมเนีย ที่เกิดขึ้นจากการหมักหมมของมูลไก่
ส่วนที่ว่า”เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาแล้วไม่ทำให้น้ำในบ่อเน่าเหม็นเหรอ?”มีบ้างที่เศษอาหารหมักหมมเยอะเกินไป
หากเป็นเช่นนี้ก็ให้หว่านสเม็คโตไทต์ลงไปช่วยควบคุมปริมาณแก๊สไร่ละ10-20 กิโลกรัม

อัตราส่วนที่เหมาะสม ไก่ 1ตัวต่อปลา 10ตัว หากเป็นหมูก็ 1ตัวต่อปลา 100ตัว
ที่สำคัญไม่ควรปล่อยปลาหนาแน่นเกิน 50ตัว/ตร.ม. และควรเลือกปลาที่หากินหลายระดับ

ทั้งหากินหน้าดิน หากินกลางน้ำ และหากินผิวน้ำ ผสมรวมๆคละกันไปเลี้ยงปลาหลายชนิดคละในบ่อเดียว
มักจะไม่ค่อยป่วยตายเหมือนเลี้ยงเดียวๆด้วยอาหาร

เนื่องจากน้ำที่ผสมขี้ไก่ในปริมาณเหมาะสม จะทำให้ค่าpH ความเป็นกรด-ด่างจะไม่แกว่งมาก
ปลาไม่ค่อยเครียด แต่ก็มีบ้างบางเวลาที่ฟ้าปิดไม่มีแดดลมไม่พัด ปลาก็จะขาดออกซิเจน
ถ้าเป็นเช่นนี้ให้เกษตรหว่านสเม็คโตไทค์ลงไปก่อนไร่ละ 20กิโลกรัม

เพื่อจับตรึงแอมโมเนียและแก๊สพิษในน้ำ จากนั้นก็ตีน้ำเพิ่มออกซิเจนช่วยอีกทางหนึ่ง
ส่วนเรื่องที่ว่าแล้วใครรู้เขาจะรังเกียจไหม ผู้เขียนตอบเลยว่าไม่
เพราะกว่าจะมาเป็นเนื้อปลาให้เราๆท่านๆรับทานกัน

ของเสียเหล่านั้นก็ถูกกระบวนการย่อยปรับเปลี่ยนรูปจนไม่มีเค้าเดิมเหลือให้เห็น
ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยคอกที่ใส่ให้ต้นไม้ยังไงก็ยังนั้น

หากเราตั้งข้อรังเกียจเราก็คงจะไม่สามารถรับทานผักได้เลยครับ
ขี้ไก่เป็นเพียงอาหารส่วนหนึ่งในการเลี้ยงปลาเท่านั้น
แต่ยังไงมีอาหารสมทบช่วยเร่งให้ปลาอ้วนสมบูรณ์
ได้น้ำหนักทดแทนช่วงที่พักเล้าเปลี่ยนแม่ไก่ สอบถามข้อมูลวิชาการได้ที่