เลี้ยงสัตว์ปีกรับอากาศเปลี่ยน ในช่วงรอยต่อฤดูกาลภาวะอากาศแปรปรวน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ แนะวิธีจัดการโรงเรือนเพื่อลดอัตราการสูญเสีย

เลี้ยงสัตว์ปีกรับอากาศเปลี่ยน

ด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดวัน

มีทั้งร้อน ฝนตก สลับอากาศเย็น สัตว์ปีกเลี้ยงแบบปล่อยหรือในโรงเรือนแบบเปิดไม่สามารถปรับตัวได้ทัน น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก ซีพีเอฟ แนะให้เข้มงวดการทำวัคซีนป้องกันโรค เตรียมโรงเรือนเพิ่มกันสาด หรือปิดผ้าใบป้องกันฝนรอบโรงเรือน เพิ่มหลอดไฟกกเพื่อสร้างความอบอุ่นให้สัตว์

ปีกในช่วงที่อากาศเย็นลง ควบคุมความเร็วลมให้เหมาะสม และเสริมวิตามินละลายน้ำให้สัตว์กิน 3-5 วันติดต่อกัน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ จะช่วยลดการใช้ยาในการรักษาสัตว์ทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารปลอดภัย

  • จับเจ้าอาวาสวัดดังหื่น นอนกกสาวมั่วสีกาคากุฏิ นำตัวจับสึก (คลิป)
  • เช็กสถานะได้เลย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน 2563 ออกแล้ว
  • ใกล้ 13 มิ.ย. คนรักหวยยิ้ม พบเลขเด็ดแม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ถึง 3 ชุด

“ระยะนี้มีฝูงนกอพยพย้ายถิ่นจากเขตหนาว เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาดให้ป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีน 2–3 ppm หรือน้ำ 1,000 ลิตรต่อคลอรีนออกฤทธิ์ 2–3 กรัม พ่นยาฆ่าเชื้อกลุ่มกลูตาราลดีไฮด์เป็นประจำทุกวัน และพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งที่เข้าออกฟาร์ม พร้อมจัดเตรียมรองเท้าบูตสำหรับสวมใส่ในโรงเรือนโดยเฉพาะ”

การดูแลไก่เนื้อ หากมีแกลบเปียกน้ำต้องนำออกและเปลี่ยนใหม่ทันที และต้องหมั่นกลับแกลบถี่ขึ้น 3 วันต่อครั้ง…ส่วนไก่ไข่ นำมูลไก่ออกจากโรงเรือนบ่อยครั้งขึ้นและมีการระบายอากาศที่ดี

ช่วงเปลี่ยนฤดูหลายพื้นที่อาจมีพายุฝน ให้ย้ายสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงในโรงเรือนที่แข็งแรง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบฟาร์มให้เรียบร้อย ไม่ให้หักโค่นมาโดนหลังคาหรือสายไฟ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนให้ดี ปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงเพื่อไม่ให้ลมพัดเสียหาย โดยเฉพาะโรงเรือนเก่าไม่แข็งแรง ต้องหาไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันการพังจากลมแรง และจัดเก็บอาหารสัตว์ให้มิดชิด หากโดนฝนจนเปียกมากไม่ควรนำมาเลี้ยงสัตว์

ส่วนการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด หรืออีแวป (EVAP) ต้องควบคุมการทำงานของพัดลมและเยื่อกระดาษหน้าโรงเรือนให้เหมาะสม และต้องเตรียมเครื่องสำรองไฟและน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมสำหรับกรณีไฟดับ เพื่อให้พัดลมทำงานได้ตามปกติ