นกขุนทอง

นกขุนทอง เป็นพันธุ์นกเอี้ยงที่พบได้ในป่า ไม่เหมือนกับนกเอี้ยงพันธุ์อื่น และปัจจุบันมีการจับมาเลี้ยงกันมาก จนทำให้เป็นนกที่หายากมาก แต่อาจพบจำหน่ายตามฟาร์มเลี้ยงหรือผู้นิยมเลี้ยงนกขุนทองทั่วไป

ชนิดนกขุนทองที่พบในไทย

 1. นกขุนทองใต้ (Gracular religiosa religiosa) เป็นพันธุ์นกขุนทองที่มีลำตัวขนาดใหญ่ มีลักษณะเด่น คือ มีแผ่นหนังสีเหลืองที่ข้างหูที่แยกออกจากกันเป็นส่วนหน้า และส่วนหลัง มีจงอยปากยาว และงุ้มมากกว่านกขุนทองเหนือ
 2. นกขุนทองเหนือ (Gracular religiosa intermedia) เป็นพันธุ์นกขุนทองที่มีขนาดลำตัวเล็กกว่าพันธุ์นกขุนทองใต้ และมีแผ่นหนังข้างหูของส่วนหน้า และส่วนหลังเชื่อมติดกัน

นอกจากนั้น ยังพบความแตกต่างในแต่ละ 2 พันธุ์ ทำให้แบ่งเพิ่มชนิดย่อยได้อีก 3 ชนิด และมีร้อยละของจุดเชื่อมของแผ่นหน้า และหลัง คือ

 1. นกขุนทองใต้กลาย (ใช้ตัวย่อ MS) มีจุดเชื่อมของแผ่่นหน้าหลัง ร้อยละ 1-30
 2. นกขุนทองเหนือกลาย (ใช้ตัวย่อ MN) มีจุดเชื่อมของแผ่่นหน้าหลัง ร้อยละ 70-99
 3. นกขุนทองผสม (ใช้ตัวย่อ I) มีจุดเชื่อมของแผ่่นหน้าหลัง ร้อยละ 31-69

ลักษณะทั่วไป

นกขุนทองที่พบในประเทศไทยมีลักษณะขนปีก และขนลำตัวสีดำ เหลือบสีน้ำเงินอมม่วง มีแถบสีขาวที่ปีกทั้งสองด้าน จงอยปากใหญ่แข็งแรง สีเหลือง ขนบนศรีษะเหมือนหวีผมแสกกลาง มีแผ่นหนังข้างศรีษะ พาดตั้งแต่บริเวณใต้ตาจรดท้ายด้านหลัง ตัวผู้ และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน สังเกตความแตกต่างที่อวัยวะจึงดูออกได้

การเลี้ยงนกขุนทอง

 • โพรงรังนกขุนทอง
  1. โพรงแท้ หมายถึง โพรงรังที่ได้จากการตัดท่อนไม้ที่มีโพรงมากแขวนในกรงเลี้ยง
  2. โพรงเทียม หมายถึง โพรงรังที่ทำมาจากต้นมะพร้าว ตัดเป็นท่อน ยาวประมาณ 60 ซม. ผ่าเป็น 2 ซีก แล้วคว้านแกนกลางออกเป็นรูปก้นหอยทั้งด้านบน ด้านล่าง จากนั้น นำมาประกบกัน และใช้ลวดมัดให้แน่น พร้อมเจาะรูกว้างเป็นวงกลมประมาณ 12-15 ซม. โดยให้ห่างจากก้นโพรงประมาณ 30 ซม.

อาหารใช้เลี้ยง

 • อาหารที่ใช้เลี้ยงแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
  1. อาหารสำเร็จรูป เป็นอาหารนกที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป มักเป็นส่วนผสมของเมล็ดธัญพืช หรือเม็ดอาหารปรุงแต่งขนาดเล็ก
  2. อาหารปรุงเอง ได้แก่ ข้าวจ้าวสุกคลุกกับเมล็ดธัญพืช
  3. ผัก ผลไม้ เช่น มะละกอ แตงกวา แตงโม โดยการสับเป็นชิ้นๆ ส่วนผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ตะขบ สามารถให้ได้ทั้งลูก
  4. แมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน ปลวก จิ้งจก เป็นต้น