กิ้งก่าคาเมเลียน

วงศ์ กิ้งก่า คาเมเลี่ยน (อังกฤษ: Chameleon, ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaeleonidae) เป็นวงศ์ของกิ้งก่าที่มีรยางค์ขาและมีลักษณะจำเพาะคือ ลำตัวแบนข้างมาก หางมีกล้ามเนื้อเจริญและใช้ยึดพันกิ่งไม้ได้ บนหัวและด้านหลังของคอมีสันเจริญขึ้นมาปกคลุม นิ้วเท้าแยกจากกันเป็นสองกลุ่ม คือ 2 นิ้วกับ 3 นิ้ว และอยู่ตรงกันข้ามกัน โดยนิ้วเท้าของขาหน้าเป็นกลุ่มของนิ้วที่ 1, 2 และ 3 และกลุ่มของนิ้วที่ 4 และ 5 ส่วนนิ้วเท้าของขาหลังเป็นกลุ่มของนิ้วที่ 1 และ 2 และกลุ่มของนิ้วที่ 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่ออาศัยบนต้นไม้โดยใช้ยึดติดกับกิ่งไม้

การจับเหยื่อ

กิ้งก่าคาเมเลี่ยนจัดได้ว่าเป็นกิ้งก่าที่มีความโดดเด่นมากในหลายอย่างที่แตกต่างจากกิ้งก่าในวงศ์อื่น ประการหนึ่งก็คือ การใช้ลิ้นยาวในการจับเหยื่อ คือ แมลง กินเป็นอาหาร โดยมีความยาวของลิ้นมากกว่าความยาวลำตัวถึง 2 เท่า ที่ปลายลิ้นจะมีก้อนเนื้อและมีสารเหนียวเคลือบอยู่ ตัวลิ้นมีกล้ามเนื้อวงแหวนขนาดใหญ่ และมีกล้ามเนื้อตามความยาวของลิ้น กล้ามเนื้อวงแหวนถูกล้อมรอบด้วยก้านกระดูกอ่อนที่เจริญจากกระดูกฮัยโอแบรนเคียม ส่วนกล้ามเนื้อฮัยโอกลอสซัสอยู่ทางด้านท้ายของลิ้น กระดูกอ่อนเอนโทกลอสซัสเป็นแผ่นกระดูกกว้างสม่ำเสมอแต่ส่วนทางด้านหน้าเรียวแคบ กลไกของการยืดลิ้น คือ ลดขากรรไกรล่างต่ำลงและยกกระดูกฮัยออยด์ขึ้นพร้อมกันกับยืดลิ้นไปข้างหน้า ในจังหวะเริ่มต้นค่อนข้างช้าต่อจากนั้นลิ้นได้ยืดออกจากปากอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างฉับพลัน ลิ้นที่ยืดได้ยาวเนื่องจากกล้ามเนื้อวงแหวน กล่าวคือ เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวทำให้ตัวลิ้นหดแคบลงแต่ยาวขึ้นและยาวเลยส่วนปลายของกระดูกอ่อนแอโทกลอสซัส ลิ้นที่ยืดออกจากปากมีอัตราความเร็ว 5.8 เซนติเมตรต่อวินาที เมื่อลิ้นสัมผัสกับตัวเหยื่อ ถ้าตัวเยนื่อมีขนาดเล็กจะติดอยู่ที่ส่วนปลายของลิ้น แต่ถ้าเหยื่อมีขนาดใหญ่ ก็จะติดกับเนื้อเยื่อบนลิ้น

การเลือกซื้อคาร์เมเลี่ยน

1. ขั้นแรกเลยต้องเลือกชนิดคาร์เมเลี่ยนตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ซื้อ โดยคาร์เมเลี่ยนแต่ละชนิดมีความต้องการแตกต่างกัน ผู้เลี้ยงมีความสามารถในการจัดการดูแลคาร์เมเลี่ยนชนิดไหน ได้ดีที่สุด โดยปัจจัยหลักๆจะอยู่ที่ อุณหภูมิและความชื้น สำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นั้นควรจะเริ่มต้นจาก แพนเทอร์และเวลล์ จะดีที่สุด เนื่องจากเลี้ยงง่ายและทนทานในสภาพแวดล้อมของบ้านเรา ส่วนชนิดอื่นจำเป็นต้องเลี้ยงในห้องแอร์ หรือห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงมักเลือกตามความชอบของตัวเองเสียส่วนใหญ่

2. เลือกคาร์เมเลี่ยนที่สุขภาพแข็งแรงดี ประการนี้ดูยากขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ซื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วกิ้งก่าที่สุขภาพดีจะไม่มีอาการขาดน้ำ ตาไม่ลึกโหล ก็ใช้ได้แล้ว ส่วนสีสันนั้นไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ เพราะว่ากิ้งก่านั้นจะเปลี่ยนสีลำตัวได้ตลอดเวลา แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เลี้ยงเองนั้นพบว่ากิ้งก่าก่อนตายจะแสดงสีที่สดและสวยงามที่สุดในชีวิตของมัน อีกอย่างหนึ่งครับ ผิวหนังไม่ควรแห้ง หยาบ แสดงถึงการขาดน้ำด้วยเช่นกัน

3. เลือกกิ้งก่าตัวที่สมบูรณ์ ไม่ผอมจนเห็นซี่โครง ไม่พิการ ควรมีอวัยวะทุกอย่างครบสมบูรณ์ กิ้งก่าที่สุขภาพดีจะกินอาหาร ควรสังเกตที่ท้องไม่ควรคอดกิ่ว

4. กิ้งก่าไม่ควรมีบาดแผล หรือเป็นตุ่ม ตามลำตัว

5. ไม่ควรเลือกกิ้งก่าที่ป่วยหรือเป็นโรค อันนี้สังเกตยากครับ ซึ่งสัตว์ที่ป่วยจะมีสีซีด และมีอาการเซื่องซึม ต้องดูกันดีๆ อาจดูได้จากการเคลื่อนที่ ปีนป่ายของมันว่าดูแข็งแรงหรือเปล่าการเลือกซื้อนั้นควรใช้เวลาในการเลือกหน่อยก็จะดี

จะได้สังเกตอาการของกิ้งก่าได้ละเอียดหน่อย เพราะกิ้งก่าคาร์เมเลี่ยนมักเกาะตามกิ่งไม้นิ่งๆ ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ เราคงต้องอาศัยดูพฤติกรรมต่างๆของมันเอาครับ หรือหาเพื่อนไปช่วยเลือกก็ดีครับ แต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะกิ้งก่าปัจจุบันได้มาจากการเพาะเลี้ยงแล้ว ดังนั้นมันจะมีวามทนทานกว่ากิ้งก่าที่จับมาจากธรรมชาติ และทนทานต่อโรคและความเครียดต่างๆได้ดีครับ

สิ่งที่ควรคำนึงในการเลี้ยงกิ้งก่าคาร์เมเลี่ยน

• ต้นไม้ ควรเลือกต้นไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถใส่เข้าไปในที่เลี้ยงได้ โดยมีขนาดกิ่งก้าน พอดีให้กิ้งก่าคาร์เมเลี่ยนเดิน หรือเกาะได้ เพราะกิ้งก่าคาร์เมเลี่ยนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ สามารถเพิ่มกิ่งไม้ในแนวนอนของที่เลี้ยงให้กิ้งก่ามีที่สำหรับเดิน ปีนป่ายเพิ่มมากขึ้น

• แสง กรงเลี้ยงที่ดีควรจะสามารถรับแสงแดด หรือมีแหล่งพลังงานแสงติดตั้งภายในกรง เพราะกิ้งก่าจะชอบมาอาบแดดมากๆ ซึ่งสัตว์เลื้อยคลานแทบจะทุกชนิดต้องการรังสีอุลตร้าไวโอเลท เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แคลเซียม ซึ่งจะช่วยให้คาร์เมเลี่ยนมีสุขภาพดี

• อุณหภูมิ ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่ากิ้งก่าคาร์เมเลี่ยนมีที่มีจากหลากหลายทำให้ที่อยู่อาศัยมีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดยที่คาร์เมเลี่ยนจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอุณภูมิใหม่ได้ เราควรจัดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของคาร์เมเลี่ยน ชนิดที่สามารถเลี้ยงได้ในอุณหภูมิในบ้านเรา คือ แพนเทอร์ และ เวลล์ ส่วนที่ต้องการอุณหภูมิเย็นมากๆ คือ แจ็คสัน คาร์เพท เป็นต้น

•น้ำ คาร์เมเลี่ยนจะไม่กินน้ำจากภาชนะ แต่จะกินจากทางหยดน้ำ ที่เกาะตามใบไม้ใบหญ้าเท่านั้น การให้น้ำกับคาร์เมเลี่ยนมี 2 วิธีคือ การสเปรย์น้ำ และการติดตั้งระบบน้ำภายในกรง การสเปรย์น้ำนิยมทำวันละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด แต่ไม่สามารถใช้ได้กับคาร์เมเลี่ยนชนิดที่ต้องการความชื้นสูง และการติดตั้งระบบน้ำ แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายพอสมควร แต่ก็เป็นผลดีในระยะยาว ซึ่งผู้ที่เลี้ยงในปริมาณมากๆหรือในฟาร์มก็นิยมใช้กัน หรืออาจทำได้เองง่ายๆโดยใช้ขวดหรืออะไรก็ได้ที่ใส่น้ำได้ วางไว้ด้านบนสูงกว่ากรงเลี้ยงแล้วต่อเป็นสายยางขนาดเล็กใส่วาล์วปรับให้น้ำค่อยๆหยดลงมาก็ทำได้เช่นกัน และต้องคอยเติมน้ำเมื่อน้ำหมด และยังเพิ่มความชื้นในกรงอีกด้วย

• ความชื้น กิ้งกาคาร์เมเลี่ยนแต่ละชนิดจะต้องการความชื้นไม่เท่ากัน โดยทั่วไปจะต้องการความชื้นประมาณ 50-90 % ซึ่งความชื้นได้มาจาก การให้น้ำกิ้งก่านั้นเอง การสเปรย์น้ำหรือระบบน้ำภายในกรงจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชื้นในกรงได้เป็นอย่างดี กรณีที่ต้องการความชื้นสูงสามารถเพิ่มได้โดยหาภาชนะใส่น้ำหรือถาดน้ำวางไว้ด้านล่างของกรง หรือจัดกรงให้ส่วนหนึ่งเป็นแอ่งน้ำ ( การจัดตู้เลียนแบบธรรมชาติ ) แล้วใช้สายอากาศจากครื่องปั้มลมขนาดเล็กใส่ลงไปจะช่วยเพิ่มความชื้นในกรงให้สูงขึ้น หรือใช้มอสหรือหญ้าปกคลุมดินไว้อีกชั้นก็ได้เช่นกัน

• การระบายอากาศ กรงที่เลี้ยงควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้มีการหมุนเวียนของอากาศภายในกรง เพราะอาจทำให้กรงเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคที่เกิดจากการหมักหมม เนื่องมาจากอากาศไม่ถ่ายเท เป็นผลให้คาร์เมเลี่ยนติดเชื้อ หรือป่วยได้• อาหาร กิ้งก่าคาร์เมเลี่ยนกินอาหารจำพวกแมลง ได้แก่ จิ้งหรีด ตั้กแตน แมลงหวี่ แมลงวัน ผีเสื้อ รวมถึงพวกหนอนต่างๆซึ่งปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยง ทำให้หาซื้อได้ง่าย เช่น หนอนรังไหม หนอนยักษ์ หนอนนก ซึ่งอาหารเหล่านี้ก่อนที่จะนำมาให้กิ้งก่าของเรากินควรเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการให้ผักและผลไม้ที่มีประโยชน์แก่ แมลงเหล่านี้ก่อนนำไปให้กิ้งก่ากิน ผักผลไม้ที่นิยมนำมาเลี้ยงแมลงเหล่านี้ได้แก่ ส้ม แตงกวา กะหล่ำปลี ผักใบเขียว โดยหั่นเป็นชิ้นเล็กนำมาวางให้แมลง ( จิ้งหรีด ) กิน ก่อนที่จะนำไปให้คาร์เมเลี่ยนกิน

• วิตามินและแคลเซียม นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับกิ้งก่าคาร์เมเลี่ยน โดยนำมาคลุกกับวิตามินและแคลเซียม ซึ่งมีขายทั่วไปตามร้านขายสัตว์เลื้อยคลาน แล้วนำมาให้กิ้งก่ากินเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังมีวิตามินชนิดน้ำโดยทั่วไปใช้วิตามินรวมสำหรับเด็ก ที่ควรเสริมให้กิ้งก่าโดยตรง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องการนำไปเพาะพันธุ์เพื่อให้คาร์เมเลี่ยนสมบูรณ์แข็งแรง

• ความเครียด เกิดได้หลายอย่าง เช่นที่ตั้งกรง คาร์เมเลี่ยนเป็นสัตว์ที่เกิดความเครียดได้ง่าย ดังนั้นบริเวณที่อยู่ของมันควรปราศจากเสียงดัง หรือความวุ่นวาย ควรเลือกหามุมที่สงบๆและร่มรื่นจะช่วยให้คารืเมเลี่ยนมีสุขภาพที่ดี หรือการจับมาเล่นบ่อยๆก็ทำให้กิ้งก่าเครียดได้ง่าย หรือการอยู่รวมกันหลายตัวก็ทำให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน เพราะคาร์เมเลี่ยนเป็นสัตว์ที่รักสันโดษ มักไม่ค่อยชอบอยู่รวมกับตัวอื่น ซึ่งเราต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของคาร์เมเลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ